Leveransvillkor

Dessa leveransvillkor gäller från och med 27.1.2021. 

Nätbutik

Fomast Oy
Kirjatie 3
32700 Vittis
FINLAND

myynti@fomast.com
www.fomast.com
1771221-5

Nätbutiken underhålls av Fomast Oy (1771221-5) och är en butik för företagskunder och offentliga aktörer. Nätbutikens tjänster kan användas av företag och andra organ, såsom offentliga organ. Privatpersoner kan inte använda nätbutikens tjänster. Dessa avtalsvillkor gäller mellan Fomast Oy och dess kunder och för de produkter som köps i nätbutiken.

Kunden måste läsa dessa villkor innan de gör en beställning. Genom att registrera sig till nätbutiken bekräftar kunden att hen har läst dessa villkor, accepterar dem och förbinder sig att följa dem.

Transaktioner och registrering

För att göra en beställning från nätbutiken måste kunden vara registrerad som nätbutikens kund. Registreringen är kostnadsfri. Du registrerar dig som kund i nätbutiken via länken.

Registreringen kräver ett giltigt FO-nummer, en fungerande e-postadress och postadress i Finland. Vid registreringen måste kunden tillhandahålla alla uppgifter som är obligatoriska. Kunden ansvarar för uppgifternas riktighet som hen tillhandahåller och är skyldig att meddela Fomast Oy om eventuella ändringar.

Registrering kräver godkännande av Fomast Oy. Vid behov kontaktas kunden för fler uppgifter innan registreringen godkänns.

Kunden förbinder sig att inte ge sitt kund-ID till någon utomstående och att hålla ID-uppgifterna hemliga. Den registrerade kunden ansvarar för alla transaktioner och beställningar som görs i nätbutiken görs med hans/hennes ID. Om kunden upptäcker eller misstänker att hans/hennes ID har avslöjats eller kommit i en utomståendes besittning eller att hans/hennes ID missbrukas, måste kunden meddela Fomast Oy om detta omedelbart. Fomast Oy har rätt att spärra kundens ID utan föregående meddelande om Fomast Oy misstänker att kundens ID missbrukas.

Kunduppgifter och dataskydd

Fomast Oy behandlar personuppgifter som mottas via nätbutiken och tillhandahålls av kunden på det sätt som tillåts och krävs enligt gällande dataskyddsbestämmelser. Kunduppgifterna lagras i kundregistret som upprätthålls av Fomast Oy. Bekanta dig med dataskyddsbeskrivningen här.

Beställning

Produkterna säljs i partier, vars storlek bestäms enligt varje produkt. Fomast Oy ansvarar inte för att alla produkter som presenteras i nätbutiken är tillgängliga omedelbart. Om kunden önskar kan hen informera sig om produktens tillgänglighet per telefon 0400 405 447 eller via e-post myynti@fomast.com. Fomast Oy förbehåller sig rätten att ändra sortimentet eller sluta erbjuda produkter utan ansvar eller föregående meddelande.

Vid beställning skapas ett bindande handelsavtal när kunden skickat in sin beställning via nätbutiken. Vid beställning förbinder sig kunden att köpa de produkter och tjänster som anges i hans/hennes beställning i enlighet med dessa villkor.

Kunden uppmanas kontrollera sin beställning noga innan hen godkänner beställningen. Fomast Oy skickar en bekräftelse på beställningen till kunden via e-post med hjälp av de kontaktuppgifter som kunden gett. Fomast Oy förbehåller sig rätten att inte godkänna beställningen.

Kunden måste kontrollera att innehållet i bekräftelsen motsvarar kundens beställning. Kunden kan också kontrollera innehållet i sin beställning genom att logga in till tjänsten i nätbutiken.

Fomast Oy förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sin beställningsbekräftelse innan kunden har fått de beställda produkterna eller tjänsterna, om Fomast Oy har ett giltigt och lagligt skäl till återkallandet. Om Fomast Oy återkallar beställningen efter att beställningsbekräftelsen har skickats och kunden redan har betalat för beställningen kommer Fomast Oy att återbetala de kostnader som motsvarar återkallandet utan dröjsmål.

Fomast Oy ansvarar inte för att kundens beställning inte kommer fram på grund av ett fel i datanätverket eller den elektroniska förbindelsen.

Betalning och betalningsmetoder

Som betalningsmetod fungerar förskottsfaktura eller, enligt överenskommelse, en kreditfaktura med en betalningsperiod på 14 dagar. Fakturan levereras som pdf-fil till kundens e-postadress.

Genom att trycka på ”Köp”-knappen godkänner kunden nätbutikens allmänna villkor.

Leverans

Fomast Oy levererar de sålda produkterna till kunden enligt det transportavtal som ingåtts med tredje part. Leveranskostnader läggs till beställningens pris.

Kunden måste bidra till att beställningen levereras korrekt, bland annat genom att tillhandahålla korrekta uppgifter och praktiska instruktioner för leverans av beställningen.

Om leveransen försenas eller den beställda produkten/produkterna inte är tillgängliga, strävar Fomast Oy efter att informera kunden om förseningen med hjälp av de kontaktuppgifter som kunden gett och att ge kunden en uppskattning av leveranstiden. Om Fomast Oy har skickat beställningen i tid, men det uppstår störningar hos transportören, t.ex. postutdelningen är överbelastad, ansvarar Fomast Oy inte för leveransförseningen.

Beställningen kan vid behov delas in i flera leveranser. Om beställningen levereras i flera delar, kommer Fomast Oy också att uppbära leveranskostnader för restleveranser. Kunden har rätt att återkalla restleveranser genom att meddela detta senast en vecka efter att hen fick den ursprungliga leveransen. Fomast Oy förbehåller sig rätten att inte leverera beställningen om en produkt eller ersättningsprodukt inte längre är tillgänglig. Affären anses då vara annullerad och Fomast Oy återlämnar eventuella betalningar till kunden. I sådana fall är Fomast Oy i kontakt med kunden och kommer överens om lämpliga åtgärder.

Fomast Oy ansvarar inte för om leveransen är försenad eller om beställningen inte kan levereras av skäl som beror på kunden, till exempel att kunden har lämnat felaktiga kontaktuppgifter eller inte meddelat att kontaktuppgifterna har ändrats.

Om kunden inte tar emot produkterna på kundens verksamhetsplats vid leveranstillfället eller inte hämtar produkterna från postkontoret inom sju arbetsdagar från ankomstmeddelandet, eller om leveransen annars misslyckas på grund av kunden, kommer leveransen att skickas tillbaka till Fomast Oy. I detta fall kommer Fomast Oy att kontakta kunden för att klargöra ärendet. Beställningen kan skickas på nytt eller återkallas enligt kundens önskemål. I vilket fall som helst kommer kunden att debiteras för alla extra leveranser, lagring och andra kostnader för retur och eventuell omlastning.

Kontroll av produkter och reklamationer

När leveransen mottagits måste kunden omedelbart kontrollera att de levererade produkterna är felfria och att leveransen innehåller alla beställda produkter. Om kunden upptäcker ett fel i den levererade produkten eller om beställningen på annat sätt är felaktig, måste kunden omedelbart, och senast inom 7 dagar från mottagandet av leveransen, meddela detta till kundtjänst.

Om paketet har försvunnit eller fått tydliga skador under transporten, måste kunden omedelbart göra en reklamation till transportföretaget.

Du kan kontakta vår kundtjänst med följande information:

Fomast Oy
Kirjatie 3
32700 Vittis
FINLAND

myynti@fomast.com
www.fomast.com
1771221-5

Återtagandeförbehåll

Fomast Oy reserverar äganderätten till produkterna tills man har fått alla betalningar för de beställda produkterna. Vid betalningsförsening kommer Fomast Oy att försena eventuella ytterligare leveranser och nya beställningar tills de förfallna fakturorna har betalats. Vid upprepade förseningar kommer kundens leveranser i framtiden att levereras som förskottsförsändelser. Vid betalningsförsening skickar vi fordringarna till Axactor Finland Oy.

Bläddra bland kategorier

Din kundvagn är tom

Suodata tuotteita

Villkor

Nämä toimitusehdot ovat voimassa 27.1.2021 alkaen.

Verkkokauppa

Fomast Oy
Kirjatie 3
32700 Huittinen

0400 705 447
myynti@fomast.com
www.fomast.com
1771221-5

Verkkokauppa on Fomast Oy:n (1771221-5) ylläpitämä, yritysasiakkaille ja julkisen alan toimijoille tarkoitettu verkkokauppa. Verkkokaupan palveluita voivat käyttää yritykset ja muut yhteisöt, kuten julkisyhteisöt. Yksityishenkilöt eivät voi käyttää verkkokaupan palveluita. Näitä sopimusehtoja sovelletaan verkkokaupan välityksellä ostettavien tuotteiden kauppaan Fomast Oy:n ja sen asiakkaiden välillä.

Asiakkaan tulee perehtyä näihin ehtoihin ennen tilauksen tekemistä. Rekisteröitymällä verkkokauppaan asiakas vakuuttaa tutustuneensa näihin ehtoihin, hyväksyy ne ja sitoutuu noudattamaan niitä.

Asiointi ja rekisteröityminen

Tehdäkseen tilauksen verkkokaupasta, asiakkaan tulee olla rekisteröitynyt verkkokaupan asiakkaaksi. Rekisteröityminen on maksutonta. Verkkokaupan asiakkaaksi rekisteröidytään osoitteessa https://kauppa.fomast.com/acco....

Rekisteröityminen edellyttää voimassa olevaa y-tunnusta, toimivaa sähköpostiosoitetta sekä postiosoitetta Suomessa. Asiakkaan tulee antaa rekisteröitymisen yhteydessä kaikki pakolliseksi merkityt tiedot. Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja on tarvittaessa velvollinen ilmoittamaan tietojen muuttumisesta Fomast Oy:lle.

Rekisteröityminen edellyttää Fomast Oy:n hyväksyntää. Tarvittaessa asiakkaaseen ollaan yhteydessä lisätietojen saamiseksi ennen rekisteröinnin hyväksymistä.

Asiakas sitoutuu olemaan luovuttamatta tunnuksia kolmannelle osapuolelle ja pitämään tunnukset salaisina. Rekisteröitynyt asiakas vastaa kaikesta tunnuksillaan tapahtuvasta asioinnista ja tehdyistä tilauksista verkkokaupassa. Mikäli asiakas havaitsee tai epäilee, että hänen tunnuksensa ovat paljastuneet tai joutuneet sivullisen haltuun tai että hänen tunnuksiaan käytetään väärin, asiakkaan tulee ilmoittaa asiasta välittömästi Fomast Oy:lle. Fomast Oy:llä on oikeus jäädyttää asiakkaan tunnukset ilman ennakkoilmoitusta, jos Fomast Oy epäilee asiakkaan tunnuksia käytettävän väärin.

Asiakastiedot ja tietosuoja

Fomast Oy käsittelee verkkokaupan välityksellä saatuja ja asiakkaan antamia henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan tietosuojasääntelyn sallimalla ja velvoittamalla tavalla. Asiakkaiden tiedot tallennetaan Fomast Oy:n ylläpitämään asiakasrekisteriin. Tietosuojaselosteeseen voi tutustua täällä.

Tilaaminen

Tuotteet myydään myyntierissä, jonka koko on määritelty kunkin tuotteen mukaisesti. Fomast Oy ei vastaa siitä, että kaikkia verkkokaupassa esiteltäviä tuotteita on saatavilla heti. Halutessaan asiakas voi tiedustella tuotteen saatavuutta heti puhelimitse p. 0400 405 447 tai sähköpostitse myynti@fomast.com. Fomast Oy pidättää oikeuden muuttaa valikoimaa tai lopettaa tuotteiden tarjoamisen ilman vastuuta tai erillistä ilmoitusta.

Tilattaessa asiakasta sitova kauppasopimus syntyy, kun asiakas on lähettänyt tilauksensa verkkokaupassa. Tilauksessa asiakas sitoutuu ostamaan tilauksessaan yksilöidyt tuotteet ja palvelut näiden ehtojen mukaisesti.

Asiakasta kehotetaan tarkistamaan tilauksensa sisältö huolellisesti ennen tilauksen vahvistamista. Fomast Oy lähettää tilaajalle sähköpostitse asiakkaan antamia yhteystietoja käyttäen tilausvahvistuksen. Fomast Oy pidättää oikeuden olla hyväksymättä tilausta.

Asiakkaan tulee tarkistaa, että vahvistus vastaa sisällöltään asiakkaan tekemää tilausta. Asiakas voi myös tarkistaa tilauksensa sisällön verkkokaupassa kirjautumalla palveluun.

Fomast Oy pidättää oikeuden peruuttaa tilausvahvistuksensa missä tahansa vaiheessa ennen kuin asiakas on vastaanottanut tilatut tuotteet tai palvelut, jos Fomast Oy:llä on peruuttamiseen pätevä ja laillinen syy. Jos Fomast Oy peruuttaa tilauksen tilausvahvistuksen lähettämisen jälkeen ja asiakas on jo maksanut tilauksen, Fomast Oy hyvittää peruutusta vastaavat maksut viivytyksettä.

Fomast Oy ei vastaa siitä, ettei asiakkaan tilaus tule perille tietoverkon tai tietoliikenneyhteyden toimimattomuuden vuoksi.

Maksaminen ja maksutavat

Maksutapana toimii ennakkolasku tai sovitusti luotollinen lasku 14 päivän maksuajalla. Lasku toimitetaan pdf-tiedostona asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. 

Painamalla ”Osta” painiketta asiakas hyväksyy verkkokaupan yleiset ehdot.

Toimitus

Fomast Oy toimittaa myymänsä tuotteet asiakkaalle kolmannen osapuolen kanssa tekemänsä kuljetussopimuksen perusteella. Toimituskulut lisätään tilauksen hintaan.

Asiakkaan tulee myötävaikuttaa siihen, että tilaus voidaan toimittaa asianmukaisesti muun muassa antamalla oikeat tiedot ja käytännön ohjeet tilauksen toimittamista varten.

Mikäli tilauksen toimittaminen viivästyy tai tilattu tuote/ tuotteet eivät ole saatavissa, Fomast Oy pyrkii ilmoittamaan asiakkaalle viivästyksestä asiakkaan antamia yhteystietoja käyttäen ja antamaan asiakkaalle arvion toimitusajankohdasta. Mikäli Fomast Oy on lähettänyt tilauksen ajoissa, mutta kuljetusliikkeen jakelussa tapahtuu jokin häiriö esim. postin jakelu on ruuhkautunut, ei Fomast Oy vastaa toimituksen myöhästymisestä.

Tilaus voidaan tarvittaessa jakaa useampaan lähetykseen. Jos tilaus toimitetaan useammassa erässä, Fomast Oy veloittaa toimituskulut myös jälkitoimitusten osalta. Asiakkaalla on oikeus peruuttaa jälkitoimitukset ilmoittamalla siitä viimeistään viikon sisällä alkuperäisen lähetyksen saapumisesta. Fomast Oy varaa oikeuden olla toimittamatta tilausta, mikäli tuotetta tai sitä korvaavaa tuotetta ei ole enää saatavilla. Kauppa katsotaan tällöin purkautuneeksi, ja Fomast Oy palauttaa asiakkaalle mahdollisesti vastaanottamansa maksusuoritukset. Tällaisissa tapauksissa Fomast Oy on yhteydessä asiakkaaseen ja sopii toimenpiteistä.

Fomast Oy ei vastaa siitä, jos tilauksen toimittaminen viivästyy tai tilausta ei voida toimittaa asiakkaasta johtuvasta syystä, kuten siksi, että asiakas on ilmoittanut virheelliset yhteystiedot tai laiminlyönyt ilmoittaa yhteystietojensa muuttumisen.

Mikäli asiakas ei toimitushetkellä vastaanota tuotteita asiakkaan toimipisteessä tai ei seitsemän työpäivän kuluessa saapumisilmoituksesta nouda tuotteita postin toimipisteestä tai toimitus muutoin asiakkaasta johtuvasta syystä epäonnistuu, toimitus palautetaan Fomast Oy:lle. Tällöin Fomast Oy on yhteydessä asiakkaaseen asian selvittämiseksi. Tilaus voidaan asiakkaan toiveen mukaisesti lähettää uudelleen tai tilaus voidaan perua. Asiakkaalta veloitetaan joka tapauksessa kaikki palautuksesta ja mahdollisesta uudelleenlähettämisestä aiheutuneet ylimääräiset toimitus-, varastointi- ja muut kustannukset.

Tuotteiden tarkastaminen ja reklamaatiot

Asiakkaan tulee toimituksen vastaanotettuaan viivytyksettä tarkistaa, että toimitetut tuotteet ovat virheettömiä, ja että toimitus on sisältänyt kaikki tilatut tuotteet. Mikäli asiakas havaitsee, että toimitetussa tuotteessa on virhe tai että tilaus on muutoin virheellinen, asiakkaan tulee välittömästi ja viimeistään 7 päivän kuluessa toimituksen vastaanottamisesta ilmoittaa siitä asiakaspalveluun.

Jos paketti on kadonnut tai selvästi vaurioitunut kuljetuksessa, tulee asiakkaan tehdä välittömästi asiasta reklamaatio kuljetusyhtiölle.

Asiakaspalveluumme saat yhteyden seuraavilla tiedoilla:

Fomast Oy
Kirjatie 3
32700 Huittinen

0400 705 447
myynti@fomast.com
www.fomast.com
1771221-5

Omistuksenpidätys

Fomast Oy pidättää omistusoikeuden tuotteisiin, kunnes se on vastaanottanut kaikki tilattuja tuotteita koskevat maksut täysimääräisinä. Maksujen viivästyessä Fomast Oy viivyttää mahdollisia jatkotoimituksia ja uusia tilauksia kunnes erääntyneet laskut on maksettu. Mikäli viivästymisiä tapahtuu toistuvasti, asiakkaan lähetykset toimitetaan jatkossa ennakkolähetyksinä. Maksujen viivästyessä siirrämme saatavat Axactor Finland Oy:n perittäviksi.

Presentkort som använts för ditt inköp.