Dataskyddsbeskrivning

1. Registeransvarig

Namn: Fomast Oy
FO-nummer: 1771221-5
Adress: Kirjatie 3, 32700 Vittis
E-post: myynti@fomast.com

Denna dataskyddsförordning beskriver Fomast Oy:s integritetspolicy vid varje given tidpunkt.

2. Person som ansvarar förr registerärenden

Namn: Tapani Talander, Fomast Oy
Kontaktinformation: myynti@fomast.com

3. Registrets namn

Företags- och personregister som rör behandling av Fomast Oy:s personuppgifter vid marknadsföring och kund- och intressentrelationer.

4. Syfte med behandlingen av personuppgifter och rättslig grund för behandlingen

Syftet med behandlingen av personuppgifter är att sköta kundrelationer, hålla kontakt och till exempel att genomföra olika enkäter. Personuppgifter används till företagets kommunikation, marknadsföring och försäljning.

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är den personuppgiftsansvariges berättigade intresse att behandla uppgifter och kommunicera med intressentgruppernas kontaktpersoner i fråga om ärenden som gäller deras ansvarsområde.

Personuppgifter samlas av den registrerade själv och från offentliga källor, till exempel via internet från företagens offentliga webbplatser, sociala nätverkstjänster eller andra motsvarande register enligt dataskyddslagstiftningen.

5. Registrets datainnehåll

Följande uppgifter behandlas i registret:

  •     kontaktuppgifter såsom namn, e-postadress och telefonnummer
  •     uppgifter som gäller arbetsuppgift såsom befattning och ansvarsområde
  •     uppgifter som gäller arbetsgivarföretaget
  •     evenemangsuppgifter såsom hur den registrerade deltar i evenemang
  •     beställningshistorik
  •     uppgifter om innehåll i den marknadsföring som den registrerade använder såsom uppgifter om att den registrerade öppnat och klickat på meddelanden

6. Mottagare av personuppgifter eller mottagargrupper

Personuppgifter lämnas ut till myndigheter inom de gränser som den gällande lagstiftningen tillåter och förpliktar till.

Fomast Oy kan använda utomstående parter för behandling av uppgifter, till exempel med avseende på informationstekniktjänster, i vilket fall Fomast Oy säkerställer en laglig behandling av uppgifterna genom avtalsmässiga arrangemang och genom att instruera utomstående parter i hur uppgifterna ska behandlas. Utomstående parter kan variera. Dessa utomstående parter behandlar endast uppgifterna för Fomast Oy:s räkning.

7. Lagringstid för personuppgifter

Personuppgifterna lagras så länge som de behöver lagras för att uppfylla det syfte för vilket de samlats in enligt denna dataskyddsbeskrivning. Vid lagring av personuppgifter beaktas personuppgifter som blivit passiva, och de raderas regelbundet.

8. Den registrerades rättigheter vid behandling av personuppgifter

Rätt att kontrollera uppgifter

Den registrerade har rätt att kontrollera vilka uppgifter som lagrats om honom/ henne i personregistret och få en kopia av uppgifterna. Den registrerade ska skicka en begäran om kontroll till e-postadressen myynti@fomast.com. Den registrerade ska i sin begäran om kontroll lägga fram de uppgifter som är nödvändiga för att ta fram uppgifterna. Vid behov kan den personuppgiftsansvarige be om mer information för att identifiera den registrerade.

Svaret på begäran om kontroll skickas per e-post till den som lämnat en begäran om kontroll, om inte den registrerade ber att uppgifterna ska skickas på ett annat sätt.

Rätt till rättelse av uppgifter

Fomast Oy ansvarar utifrån sina egna möjligheter för kvaliteten på de personuppgifter som Fomast Oy behandlar. Fomast Oy rättar, raderar eller kompletterar självmant eller på begäran av den registrerade felaktiga eller onödiga personuppgifter.

Rätt till begränsning av behandling

Den registrerade har rätt till att Fomast Oy begränsar behandlingen, om den registrerade till exempel bestrider personuppgifternas korrekthet. Då begränsas behandlingen under en tid som ger den personuppgiftsansvarige möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.

Rätt att kräva radering av uppgifter eller att invända mot behandlingen av uppgifter

Den registrerade har rätt att kräva att hans/hennes personuppgifter raderas eller invända mot behandlingen av dem, när det utgår från ett berättigat intresse.  Den registrerade har alltid rätt att invända mot direktmarknadsföring genom att skicka e-post till adressen myynti@fomast.com.

Rätt att överklaga hos tillsynsmyndigheten

Den registrerade kan överklaga behandlingen av personuppgifter hos den övervakande myndigheten som är dataombudsmannen.

9. Webbkakor

Fomast Oy använder webbkakor på sin webbplats.

11. Ändringar av dataskyddspraxisen

Fomast Oy kan göra ändringar i denna dataskyddsbeskrivning och de uppgifter som gäller den. Fomast Oy rekommenderar att de registrerade regelbundet läser igenom denna dataskyddsbeskrivning för att få information om eventuella ändringar av den.

Bläddra bland kategorier

Din kundvagn är tom

Suodata tuotteita

Villkor

Nämä toimitusehdot ovat voimassa 27.1.2021 alkaen.

Verkkokauppa

Fomast Oy
Kirjatie 3
32700 Huittinen

0400 705 447
myynti@fomast.com
www.fomast.com
1771221-5

Verkkokauppa on Fomast Oy:n (1771221-5) ylläpitämä, yritysasiakkaille ja julkisen alan toimijoille tarkoitettu verkkokauppa. Verkkokaupan palveluita voivat käyttää yritykset ja muut yhteisöt, kuten julkisyhteisöt. Yksityishenkilöt eivät voi käyttää verkkokaupan palveluita. Näitä sopimusehtoja sovelletaan verkkokaupan välityksellä ostettavien tuotteiden kauppaan Fomast Oy:n ja sen asiakkaiden välillä.

Asiakkaan tulee perehtyä näihin ehtoihin ennen tilauksen tekemistä. Rekisteröitymällä verkkokauppaan asiakas vakuuttaa tutustuneensa näihin ehtoihin, hyväksyy ne ja sitoutuu noudattamaan niitä.

Asiointi ja rekisteröityminen

Tehdäkseen tilauksen verkkokaupasta, asiakkaan tulee olla rekisteröitynyt verkkokaupan asiakkaaksi. Rekisteröityminen on maksutonta. Verkkokaupan asiakkaaksi rekisteröidytään osoitteessa https://kauppa.fomast.com/acco....

Rekisteröityminen edellyttää voimassa olevaa y-tunnusta, toimivaa sähköpostiosoitetta sekä postiosoitetta Suomessa. Asiakkaan tulee antaa rekisteröitymisen yhteydessä kaikki pakolliseksi merkityt tiedot. Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja on tarvittaessa velvollinen ilmoittamaan tietojen muuttumisesta Fomast Oy:lle.

Rekisteröityminen edellyttää Fomast Oy:n hyväksyntää. Tarvittaessa asiakkaaseen ollaan yhteydessä lisätietojen saamiseksi ennen rekisteröinnin hyväksymistä.

Asiakas sitoutuu olemaan luovuttamatta tunnuksia kolmannelle osapuolelle ja pitämään tunnukset salaisina. Rekisteröitynyt asiakas vastaa kaikesta tunnuksillaan tapahtuvasta asioinnista ja tehdyistä tilauksista verkkokaupassa. Mikäli asiakas havaitsee tai epäilee, että hänen tunnuksensa ovat paljastuneet tai joutuneet sivullisen haltuun tai että hänen tunnuksiaan käytetään väärin, asiakkaan tulee ilmoittaa asiasta välittömästi Fomast Oy:lle. Fomast Oy:llä on oikeus jäädyttää asiakkaan tunnukset ilman ennakkoilmoitusta, jos Fomast Oy epäilee asiakkaan tunnuksia käytettävän väärin.

Asiakastiedot ja tietosuoja

Fomast Oy käsittelee verkkokaupan välityksellä saatuja ja asiakkaan antamia henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan tietosuojasääntelyn sallimalla ja velvoittamalla tavalla. Asiakkaiden tiedot tallennetaan Fomast Oy:n ylläpitämään asiakasrekisteriin. Tietosuojaselosteeseen voi tutustua täällä.

Tilaaminen

Tuotteet myydään myyntierissä, jonka koko on määritelty kunkin tuotteen mukaisesti. Fomast Oy ei vastaa siitä, että kaikkia verkkokaupassa esiteltäviä tuotteita on saatavilla heti. Halutessaan asiakas voi tiedustella tuotteen saatavuutta heti puhelimitse p. 0400 405 447 tai sähköpostitse myynti@fomast.com. Fomast Oy pidättää oikeuden muuttaa valikoimaa tai lopettaa tuotteiden tarjoamisen ilman vastuuta tai erillistä ilmoitusta.

Tilattaessa asiakasta sitova kauppasopimus syntyy, kun asiakas on lähettänyt tilauksensa verkkokaupassa. Tilauksessa asiakas sitoutuu ostamaan tilauksessaan yksilöidyt tuotteet ja palvelut näiden ehtojen mukaisesti.

Asiakasta kehotetaan tarkistamaan tilauksensa sisältö huolellisesti ennen tilauksen vahvistamista. Fomast Oy lähettää tilaajalle sähköpostitse asiakkaan antamia yhteystietoja käyttäen tilausvahvistuksen. Fomast Oy pidättää oikeuden olla hyväksymättä tilausta.

Asiakkaan tulee tarkistaa, että vahvistus vastaa sisällöltään asiakkaan tekemää tilausta. Asiakas voi myös tarkistaa tilauksensa sisällön verkkokaupassa kirjautumalla palveluun.

Fomast Oy pidättää oikeuden peruuttaa tilausvahvistuksensa missä tahansa vaiheessa ennen kuin asiakas on vastaanottanut tilatut tuotteet tai palvelut, jos Fomast Oy:llä on peruuttamiseen pätevä ja laillinen syy. Jos Fomast Oy peruuttaa tilauksen tilausvahvistuksen lähettämisen jälkeen ja asiakas on jo maksanut tilauksen, Fomast Oy hyvittää peruutusta vastaavat maksut viivytyksettä.

Fomast Oy ei vastaa siitä, ettei asiakkaan tilaus tule perille tietoverkon tai tietoliikenneyhteyden toimimattomuuden vuoksi.

Maksaminen ja maksutavat

Maksutapana toimii ennakkolasku tai sovitusti luotollinen lasku 14 päivän maksuajalla. Lasku toimitetaan pdf-tiedostona asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. 

Painamalla ”Osta” painiketta asiakas hyväksyy verkkokaupan yleiset ehdot.

Toimitus

Fomast Oy toimittaa myymänsä tuotteet asiakkaalle kolmannen osapuolen kanssa tekemänsä kuljetussopimuksen perusteella. Toimituskulut lisätään tilauksen hintaan.

Asiakkaan tulee myötävaikuttaa siihen, että tilaus voidaan toimittaa asianmukaisesti muun muassa antamalla oikeat tiedot ja käytännön ohjeet tilauksen toimittamista varten.

Mikäli tilauksen toimittaminen viivästyy tai tilattu tuote/ tuotteet eivät ole saatavissa, Fomast Oy pyrkii ilmoittamaan asiakkaalle viivästyksestä asiakkaan antamia yhteystietoja käyttäen ja antamaan asiakkaalle arvion toimitusajankohdasta. Mikäli Fomast Oy on lähettänyt tilauksen ajoissa, mutta kuljetusliikkeen jakelussa tapahtuu jokin häiriö esim. postin jakelu on ruuhkautunut, ei Fomast Oy vastaa toimituksen myöhästymisestä.

Tilaus voidaan tarvittaessa jakaa useampaan lähetykseen. Jos tilaus toimitetaan useammassa erässä, Fomast Oy veloittaa toimituskulut myös jälkitoimitusten osalta. Asiakkaalla on oikeus peruuttaa jälkitoimitukset ilmoittamalla siitä viimeistään viikon sisällä alkuperäisen lähetyksen saapumisesta. Fomast Oy varaa oikeuden olla toimittamatta tilausta, mikäli tuotetta tai sitä korvaavaa tuotetta ei ole enää saatavilla. Kauppa katsotaan tällöin purkautuneeksi, ja Fomast Oy palauttaa asiakkaalle mahdollisesti vastaanottamansa maksusuoritukset. Tällaisissa tapauksissa Fomast Oy on yhteydessä asiakkaaseen ja sopii toimenpiteistä.

Fomast Oy ei vastaa siitä, jos tilauksen toimittaminen viivästyy tai tilausta ei voida toimittaa asiakkaasta johtuvasta syystä, kuten siksi, että asiakas on ilmoittanut virheelliset yhteystiedot tai laiminlyönyt ilmoittaa yhteystietojensa muuttumisen.

Mikäli asiakas ei toimitushetkellä vastaanota tuotteita asiakkaan toimipisteessä tai ei seitsemän työpäivän kuluessa saapumisilmoituksesta nouda tuotteita postin toimipisteestä tai toimitus muutoin asiakkaasta johtuvasta syystä epäonnistuu, toimitus palautetaan Fomast Oy:lle. Tällöin Fomast Oy on yhteydessä asiakkaaseen asian selvittämiseksi. Tilaus voidaan asiakkaan toiveen mukaisesti lähettää uudelleen tai tilaus voidaan perua. Asiakkaalta veloitetaan joka tapauksessa kaikki palautuksesta ja mahdollisesta uudelleenlähettämisestä aiheutuneet ylimääräiset toimitus-, varastointi- ja muut kustannukset.

Tuotteiden tarkastaminen ja reklamaatiot

Asiakkaan tulee toimituksen vastaanotettuaan viivytyksettä tarkistaa, että toimitetut tuotteet ovat virheettömiä, ja että toimitus on sisältänyt kaikki tilatut tuotteet. Mikäli asiakas havaitsee, että toimitetussa tuotteessa on virhe tai että tilaus on muutoin virheellinen, asiakkaan tulee välittömästi ja viimeistään 7 päivän kuluessa toimituksen vastaanottamisesta ilmoittaa siitä asiakaspalveluun.

Jos paketti on kadonnut tai selvästi vaurioitunut kuljetuksessa, tulee asiakkaan tehdä välittömästi asiasta reklamaatio kuljetusyhtiölle.

Asiakaspalveluumme saat yhteyden seuraavilla tiedoilla:

Fomast Oy
Kirjatie 3
32700 Huittinen

0400 705 447
myynti@fomast.com
www.fomast.com
1771221-5

Omistuksenpidätys

Fomast Oy pidättää omistusoikeuden tuotteisiin, kunnes se on vastaanottanut kaikki tilattuja tuotteita koskevat maksut täysimääräisinä. Maksujen viivästyessä Fomast Oy viivyttää mahdollisia jatkotoimituksia ja uusia tilauksia kunnes erääntyneet laskut on maksettu. Mikäli viivästymisiä tapahtuu toistuvasti, asiakkaan lähetykset toimitetaan jatkossa ennakkolähetyksinä. Maksujen viivästyessä siirrämme saatavat Axactor Finland Oy:n perittäviksi.

Presentkort som använts för ditt inköp.